Videnskab og mere

Her på siden finder du artikler fra videnskabens verden og andre relevante artikler med information om interessante emner. Der er for lidt fokus på, at det er teknologien, der er den største katalysator for vækst. De største fremskridt for levestandarden er kommet i kølvandet på masseproduktionen og andre teknologiske landvindinger, så Danmark er nødt til at være fremme i skoene når det kommer til videnskab og teknologi – det er der væksten ligger.


Gaming Statistik

Indtægten fra spilindustrien er nu på linje med filmindustrien
Det har længe været sådan, at spilsalg oversteg indtjeningen fra biografbilletter, men nu er computerspil og mobilspil en seriøst udfordrer til hele film- og tvindustrien. Samtidig er meget af indholdet på YouTube gaming video.

I USA er der nu 1 mobil per person i landet, og der er 48 millioner mennesker, som spiller app spil på mobil og tablet.

Kvinder spiller flere og flere computerspil og det samme gør den ældre generation. Kvinder udgør nu 47 % af alle gamers i USA, og feltet af gamere er nu mere bredt. Ældre gamere har også gjort sit indtog med nu 29 % af alle gamere over de 50 år. Ligeledes er der opstået gaming forums for kun ældre gamere.


Halvdelen af alle ægteskaber ender i en skilsmisse

Det er faktisk op imod halvdelen af alle danske ægteskaber, der ender i en separation og skilssmisse. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er et højt antal, men den naturlige forklaring skal nok findes i det morderne parforholds fleksibilitet og krav. Den kedelige statitisk medfører, at du alle bør gennemtænke sin økonomiske situation allerede før indgåelse af ægteskab. Det er vigtigt at gøre sig tanker om, hvorvidt pensioner skal deles og om alt skal indgå i fælleseejet og deles, hvis man går fra hinanden.

Der er mange danskere, som ikke får gjort sig tanker om alle de juridiske og økonomiske problemstillinger, som kan opstå ved en eventuel skilsmisse før det er for sent. Derfor er det vigtigt at sætte sig lidt ind i de juridiske rammer for en ægtemand og hustru inden man siger ja i kirken eller på rådhuset.

Der findes mange gode kilder på nettet vedrørende skilsmisse og separation men specielt advokatfirmaet Advodan’s hjemmeside udmærker sig ved en god gennemgang af de emner du bør kende ift. skilsmisse. Internettet har heldigvis gjort det meget nemmere at finde god information.


Flere lejeboliger ledige i Randers

Randers Kommune glæder sig over de mange nye boliger, som er bygget igennem det sidste årti. Det har medført, at det er meget nemmere for studerende og folk med tilknytning til byen at finde lejeboliger i Randers samt ledige rækkehuse. Et hurtigt kig på Boligninja.dk i dag, viser f.eks. 81 ledige familieboliger og lejelejligheder i Randers. Det øgede boligudbud er godt for byen. Randers ligger i også i god pendler afstand fra Aarhus, som kun ligger lidt over 40 km væk på den Nordjyske motorvej. Mange af de nye boliger ligger i Randers midtby og nogle af dem udbydes af boligforeninger. Mange af lejlighederne er 2-4 værelses og ligger centralt.


Køb og salg af hunde

Der findes flere forskellige markedspladser i Danmark, som giver brugerne mulighed for køb og salg af hunde og hvalpe. Det seneste skud på stammen er Dogsuniverse.dk, som fokuserer kun på hunde og produkter og services til hunde (i modsætning til f.eks. Den Blå Avis som er en markedsplads for alt). Der findes over en halv million hunde i Danmark, og på Dogsuniverse har du også mulighed for at oprette alt fra din hundepension, dyrlægepraksis, hundekennel til hundesvømning i lokalguiden.

Dogsuniverse er fuldt integreret med Facebook og du har mulighed for at oprette en profil for din hund samt oprette grupper, som kan være både private eller offentlige. Hvis du opretter en privat gruppe og inviterer dine venner, så er det kun de, som du har inviterert, som kan se gruppens kalender, froum og galleri. Dette er nyttigt, hvis du f.eks. har en række venner du ofte laver hundetræning med eller går ture i hundeskoven.

Vi synes, at Dogsuniverse har hævet standarden for hvordan et hundesite skal laves, og så er det tilmed et dansk foretagende.


NASA teknologi i sengen

NASA, som er kendt verden over for deres bestræbelser for at indtage rummet har igennem de sidste mange årtier udviklet adskillige teknologier. Men det som de færreste ved er, at nogle af disse teknologier faktisk har fundet deres ved ind i vores soveværelser. Firmaet Tempur har i sammenarbejde med NASA udviklet materialer, som giver den bedst tænkelige komfort under søvn samtidigt med, at de tilpasser sig kroppen. Det specielle ved Tempur’s produkter er det materiale som de er lavet af. Materialet tilpasser sig nemlig kroppen 100%, hvilket giver den bedste forudsætning for at sove godt.

Hvis du vil læse mere om dette revolutionerende produkt så læs mere her: http://www.tempur.dk/PUDER.aspx


Struktureret forskning

Når man indsamler forskningsdata og opbygger datasæt på baggrund af dette så er det ekstremt vigtigt at data bliver valideret og behandlet korrekt. Flere og flere er begyndt at få øjnene op for de muligheder, som ligger i SQL databaserne, hvor man nemt kan organisere og udtrække data. Hvis du vil lære mere så kan et kursus som dette hjælpe: http://www.4d.dk/Produkter/Backoffice/SQL_Server. Der findes selvfølgelig også mange andre former for systemer, som kan håndtere større data mængder, men SQL er mere eller mindre blevet en standard, som går på tværs af mange platforme.


Ny ansigtsgenkendelse til smartphones

Da Samsung for lidt tid siden lancerede deres nye telefon Samsung Galaxy s 3, lancerede de samtidig en ny og spændende teknologi som Apple har forsket i over en længere periode.

Den nye Galaxy har nemlig en teknologi der hedder ansigtsgenkendelse. Med denne funktion kan smartphonen aflæse dine unikke ansigtstræk og identificere brugeren. Endvidere kan den registrere bevægelser, hvilket på sigt kan blive en meget nyttig teknologi.

Så længe du ser på skærmen aktiveres pauseskærmen fx ikke. Læser man en lang artikel på skærmen kan man med andre ord læse den i ro og mag uden unødige afbrydelser. Desuden genkender Galaxy S 3 dine bevægelser – før telefonen op til øret, og den ringer automatisk op til det nummer, du har valgt fra kontaktlisten.

Samsung Galaxy S 3 er blot én af mange nye mobiler der introducerer nye spændende teknologier for os og forskningen inden for dette marked fortsætter på højtryk.


Helle Thornings mange løftebrud

Den røde regering med Helle Thorning i spidsen har nået at lave ca. 100 løftebrud på 100 dage med regeringsmagten – det skriver BT.dk

1. Alle indkomstoverførsler hæves med 2.000 kr. om året før skat.
2. Pensionisttillægget skal hæves med 5.000 kr. om året.
3. Straksafskrivning: Virksomhedernes investeringer i nye maskiner skal kunne trækkes 100 pct. fra i skat i 2012. (S-SF)
4. Beskæftigelsesfradrag hæves med 6.000 kr. årligt. (S-SF-RV)
5. Loft over fradrag for fagforeningskontingent fjernes (Genopretningspakken). (S-SF)
6. Loft over skattefradrag over alle typer af pensionsopsparinger på 100.000 kr. (S-SF) og 150.000 kr. (RV)
7. Gratis skolemad til alle skolebørn. (S-SF)
8.To lærere i dansk og matematik fra 0.-3. klasse. (S-SF)
9. I hovedstadsområdet nedsættes prisen på klippekort med 25 pct., og abonnementskort bliver 40 pct. billigere. (S-SF)
10. Helt udenfor hovedstadsområdet sættes abonnementskort 20 pct. ned i pris. (S-SF)
11. Bærbar pc til alle elever. (S-SF)
12. Bevarelse af akutmodtagelse i Svendborg. (S)
13. Aktieomsætningsafgift på 0,25 pct. af kursværdien. (S-SF)
14. Su-bonus på 20.000 kr. til kandidater, der bliver færdig på normeret tid. (S-SF)
15. Ledige over 30 år uddannes på dagpenge. 5.000, som er mindst 30 år, skal uddannes på dagpengeniveau årligt. Dog højst 10.000 i gang ad gangen. Maks. tre års uddannelse på dagpenge. (S-SF)
16. Maksimal klassekvotient på 24 elever. (S-SF)
17. 1.000 akademikere i løntilskud på højeste dagpengesats. (S-SF)
18. Nedsat vægtafgift for biler på landet. (SF)
19. Alle folkeskoleklasser skal have interaktive tavler. (RV)
20. 100 helhedsskoler uden forældrebetaling. (S-SF)
21. Trepartsforhandlinger inden 60 dage om at finde 15 mia. kr. gennem øget beskæftigelse. (S-SF)
22. Seniorordning. Tilskud til medarbejdere over 60 år i den offentlige sektor. (S-SF)
23. Tilskud til super-miljøbiler. (S-SF)
24. Gratis årligt tandlægebsøg til unge og lavindkomstgrupper. Der afsættes 135 mio. kr. (S-SF)
25. Flere lægeambulancer (100 mio. kr.) og elektroniske journaler (50 mio. kr.). (S-SF)
26. Afskaffelse af ægtefælleafhængighed for førtidspensionister. (SF)
27. Fremrykning af letbane i Odense. (S)
28. Børneombudsmand. (S-SF-RV-EL)
29. Afskaffelse af varighedsbegrænsning på sygedagpenge. (S-SF)
30. Ret til en gennemgående kontaktperson ved erhvervsrelevante ansøgninger. (S-SF)
31. Garanti for hjemmebesøg til nybagte forældre og ret til en overnatning efter fødsel. (S)
32. Nemmere adgang til a-kasserne. Halvering af perioden man skal have været medlem. (SF)
33. Ophæve skattestoppet på bolig fra 2016. (RV)
34. Hjælp til andelshavere og almene lejere, bl.a. offentligt tilskud på 15.000 kr. pr. en millioner kroners andelskøb og betydeligt lavere husleje i den almene sektor. (S-SF)
35. Alle offentligt ansatte, der planlægger at gå på efterløn, skal tilbydes et deltidsarbejde. (S-SF)
36. Tilkøbsydelser i både offentlig og privat hjemmepleje og madservice. (S-SF)
37. Højere standardfradrag for dagplejere. (S-SF)
38. Flere ungdoms- og ældreboliger: Den kommunale grundkapital skal nedsættes fra 14 til syv procent. (RV)
39. Læsekurser for elever, der ikke kan læse efter 2. klasse. (S-SF)
40. Sundhedstjek til alle danskere, når de fylder hhv. 40, 50 og 60 år. Desuden skal dem, der ikke benytter tilbuddet, opsøges. (S-SF)
41. Nordjysk vækstplan. (RV)
42. Fradrag for klimainvesteringer for danske virksomheder (1 mia. kr.). (S-SF)
43. Maks-frist på 12 arbejdsuger til nå frem til en afgørelse ved erhvervsrelevante ansøgninger med visse undtagelser. (S-SF)
44. Lavere husleje til ressourcestærke tilflyttere og flyttetilskud til ressourcesvage beboere. (S-SF)
45. Bedre rammevilkår for danske virksomheder. (SF)
46. Alle erhvervsrelevante ansøgninger, der omhandler investeringer for mere end en mio. kr., skal inden for én til to dage modtage en kvittering fra kommunen om, at ansøgningen er modtaget. (S-SF)
47. Huslejerabatter til erhverv og forretninger. (S-SF)
48. Salg af grunde til under markedspris til alment byggeri. (SF)
49. To mia. kr. til løft af folkeskolen. (S-SF)
50. ’Skolefeer’ på alle skoler. (RV)
51. Skat på banker og andre finansielle virksomheder på to mia. kr. ekstra. (S-SF)
52. Nye erhvervsforskningscentre med 500 mio. kr. i ’frie midler’. (S-SF)
53. Dårlige skoleledere skal fyres. (SF)
54. Nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed. (S-SF-RV (-EL))
55. Renteindtægterne fra bankpakke II skal anvendes til at sikre lån til små og mellemstore virksomheder i yderkommunerne. (S-SF)
56. Obligatorisk efteruddannelse af alle lærere på skoler med flere tosprogede elever. (RV)
57. Der skal oprettes et psykiatriministerium. (SF)
58. Etablering af bioraffinaderi i Kalundborg. (S-SF)
59. Forenkle miljøgodkendelser af landbruget. (S)
60. Skattekredit til biotek-virksomheder. (S-SF)
61. Ny erhvervsstøttepolitik. (S-SF)
62. Investeringer i køkkener på skoler. (RV)
63. Privatskoler skal have en økonomisk gulerod, som motiverer til at optage flere udsatte børn. (S-SF)
64. Rulle ændringer af planloven tilbage. (RV-S-SF (EL))
65. Maksimalt 30 minutters ventetid på skadestuerne. Der afsættes 100 mio. kr. (S-SF)
66. Etablere et videncenter for sundhedsfremme og forebyggelse. (S-SF)
67. Loft over renter ved f.eks sms-lån. (RV)
68. Rammer for etablering af sundhedshuse, hvor flere praktiserende læger kan bo sammen og leje sig ind i en praksis i stedet for at købe den. Der afsættes 25 mio. kr. årligt. (S-SF)
69. Obligatorisk to dages sikkerhedskurser (arbejdsmiljø). (SF)
70. Hurtigere indsats over for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere end i dag. (S-SF)
71. Bevare efterlønnen, som den så ud med Velfærdsaftalen. (S-SF)
72. Indføre lokalt omsættelige kvælstofkvoter. (S)
73. Oprettelse af fond, der inden for EUs strukturfondsmidler og de generelle regler for statsstøtte yder hjælp til udvikling af eksisterende virksomheder og iværksættere, der ønsker at omstille deres virksomhed eller etablere sig i yderområder. Der afsættes 75 mio. kr. årligt. (S-SF)
74. 300 mio. kr. i besparelser via øget automatisk fartkontrol. (S-SF)
75. Nedsættelse af hashkommission. (S-SF)
76. Nedsættelse af kommission om erstatning til voldsofre. (S)
77. Afsoningsplan inden syv dage. (RV)
78. Uddannelsesgaranti for indsatte. (RV)
79. Der skal bruges 100 mio. kr. mere på EU-formandskabet. (RV)
80. Anerkende Palæstina som stat. (SF)
81. Hjemmeværnet skal reduceres og sammenstænkes med Beredskabsstyrelsen. (RV)
82. Pentagonmodel: Sammenlægning af Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement. (RV)
83. 500 mio. kr. til begrænsning af lukkedage i daginstitutioner. (S-SF)
84. Ændre uhensigtsmæssige skævheder i f.eks boligsikring. (RV)
85. Én ekstra pædagog i hver af de 300 mest socialt belastede institutioner. (S-SF)
86. Det Sociale Opdragelsesnævn – i hver kommune. (S-SF)
87. Hjemmeundervisning af uartige børn. (S)
88. Nedsættelse af en social retssikkerhedskommission. (RV-S-SF (-EL))
89. Rygere på plejehjem skal bære forklæde. (S)
90. Millionærskat – Seks pct. ekstra beskatning af al indkomst over en mio. kr. årligt. (S-SF)
91. 40 pct. kvinder i bestyrelser (kvoter). ((S-)SF)
92. Udnævnelse af frivillighedsminister. (S)
93. Kandidatpant for studerende, der flytter til udlandet. (S-SF)
94. Princip: Ingen skattefinansierede velfærdsstigninger. (RV)
95. Ingen nye fremrykkede offentlige investeringer (væksttiltag), hvis skatterne samtidig sættes op. (RV)
96. Konkurrenceankenævnet afskaffes, og kendelser og bøder ankes til Sø-og Handelsretten. (S-SF)
97. Uafhængigt konkurrenceråd og administrative bøder. (S-SF)
98. 200 mio. kr. årligt til et miljøudviklings- og demonstrationsprogram. (S-SF)
99. Boligpakken. Kickstart på boligmarkedet – fritagelse for tinglysningsafgift og boligskat fra 20. august (S-SF)
100. Iværksætterhus til elever og studerende. (S-SF)

Politikere er ikke retsligt bundet af løfter givet under en valgkamp jf. den danske Grundlov, men politiske vælgere føler sig snydt, og glemmer/tilgiver måske ikke vildledningen.


Lønninger i Danmark

Danmarks Statistik (2010) viser, at såfremt du tjener over 1 mio. kr. om året i skattepligtig indkomst i Danmark, så hører du til blandt de 1 % med de højeste lønninger i Danmark. Hvis du hører til i denne kategori og er medlem af en arbejdsløshedskasse kan du med fordel tegne en lønsikring.

For en husstand med to voksne hører du til blandt de 5,3 % rigeste husstande målt på skattepligtig indkomst, hvis du til sammen har over 1 mio. kr. om året.

Til sammenligning skal du som enkeltperson tjene over ca. 2 mio. kr. i skattepligtig indkomst om året i USA for at høre til de 1 % med den højeste indkomst.


Vestas fyrer 1300 danskere

Den danske vindmølleproducent Vestas har set sig nødsaget til at fyre 1300 danske medarbejdere. Konkurrencen fra udenlandske producenter af vindmøller er hård og Vestas indtjening er presset. Danske medarbejdere er generelt for dyre, da Danmark har verdens højeste skatte- og afgiftstryk der presser lønningerne unaturligt højt op. De høje lønninger er nødvendige for danske medarbejdere, da købekraften i Danmark er ringe selv for nominelt høje lønninger. En dansker kan nemlig ikke købe særligt meget for pengene, da varer er meget dyre i Danmark sammenlignet med andre lande. Dette skyldes både høje afgifter samt høje lønninger til produktion og salg af varerne. Det oplagte eksempel er naturligvis biler, som danskere nærmest betaler 3 gange. Man kan spørge sig selv hvorfor danskere accepterer de høje skatter og afgifter, som gradvist er introduceret i løbet af de sidste 30 år – måske ved de ikke bedre eller vurderer, at de får meget glæde af få penge i lommen men mange statsbetalte tilbud. De mange tabte arbejdspladser luner i medlemstallene for en dansk fagforening og a-kasse.


Hvorfor vælger folk dyre lån

Det kan undre mange, at man vælger de helt dyre lån som f.eks. hurtige sms lån eller online forbrugslån. Det handler simpelthen om at det er nemt for de fleste der vælger at gøre brug af låneformen. Det betyder åbenbart mere, at en service er nem, hurtig, praktisk og anonym (fremfor at tale med en bankrådgiver). Det vægter mange forbrugere mere end at spare penge på ÅOP.


Hvor nyttig er en hjernescanning

DTI-scanninger, som er en særlig form for MR scanninger, viser den del af hjernens hvide substans, som kaldes fiberbaner (white matter tracts) der forbinder hjernens enkelte dele, f.eks. de fire lapper.
I de senere år har en række nye scanningsteknikker som ERP og MEG givet informationer om læsning, man ikke kan få på anden vis. Det er f.eks. muligt med ERP at forudsige læsevanskeligheder allerede hos nyfødte børn.

Det har længe været kendt, at sprog findes i hjernen, og allerede i anden del af 1800-tallet blev der lokaliseret flere “sprogcentre” i hjernen. Man var imidlertid ikke i stand til systematisk at undersøge normale menneskers hjernefunktion ved sprogtilegnelse og læsning, da de fleste informationer blev tilvejebragt ved undersøgelse af lig og alvorligt hjerneskadede.

Læseteori og læseundervisning var derfor henvist til at bygge på psykologiske og pædagogiske iagttagelser og teorier om især sprog og udviklingspsykologi. Det er først med indførelsen af de såkaldt non-invasive undersøgelsesmetoder og specielt MR-scanninger, at man har fået en anvendelig fremstilling af hjernens strukturer og funktioner – også i forhold til læsning.


Slægtsforskning

Hvad er slægtsforskning? En slægtsforsker laver research for at finde så mange oplysninger om sine egne forfædre som muligt det gælder alle led af slægten f.eks. forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre mv. Nogle går også den anden vej og leder efter nulevende slægtninge ud fra en fælles forfader. Et godt udgangspunkt er at benytte sig af statens arkiver. Den første tid på arkivernes læsesale benytter de fleste slægtsforskere til at finde de mest grundlæggende oplysninger om de enkelte personer: navn, fødselsdag og –sted, dødsdag og –sted, ægtefælle og forældre. Hvorefter man bevæger sig ud i detaljerne som f.eks. erhverv osv.


Bredbånd

Det er vigtigt at facilitere hurtig og effektiv udveksling af viden både privat, i en virksomhed og på en uddannelsesinstitution. Derfor er adgangen til billigt bredbånd meget vigtig. Der er mange sammenligningssites på nettet for internetforbindelser. Her kan du sammenligne priser fra de forskellige internetudbydere samt aktuelle tilbud.

Hele Danmark er ikke dækket af fibernet endnu men det er på vej. Mange bredbåndsløsninger tager højde for fremtiden og det bør Danmark også gøre i sin infrastruktur. Øget fokus på de teknologier der faciliterer hurtig data distribution er derfor vigtig i fremtiden og nu. EU har også øget fokus på at investere i bredbånd og har lanceret en undersøgelse af bredbåndshastighederne i de forskellige EU-lande med henblik på, at give støtte til at løfte de lande, der er faldet bagud. Et alternativ eller supplement er også mobilt bredbånd i dag, hvor hastighederne på mobilnetværket udbygges.