Hvor nyttig er en hjernescanning

DTI-scanninger, som er en særlig form for MR scanninger, viser den del af hjernens hvide substans, som kaldes fiberbaner (white matter tracts) der forbinder hjernens enkelte dele, f.eks. de fire lapper.
I de senere år har en række nye scanningsteknikker som ERP og MEG givet informationer om læsning, man ikke kan få på anden vis. Det er f.eks. muligt med ERP at forudsige læsevanskeligheder allerede hos nyfødte børn.

Det har længe været kendt, at sprog findes i hjernen, og allerede i anden del af 1800-tallet blev der lokaliseret flere “sprogcentre” i hjernen. Man var imidlertid ikke i stand til systematisk at undersøge normale menneskers hjernefunktion ved sprogtilegnelse og læsning, da de fleste informationer blev tilvejebragt ved undersøgelse af lig og alvorligt hjerneskadede.

Læseteori og læseundervisning var derfor henvist til at bygge på psykologiske og pædagogiske iagttagelser og teorier om især sprog og udviklingspsykologi. Det er først med indførelsen af de såkaldt non-invasive undersøgelsesmetoder og specielt MR-scanninger, at man har fået en anvendelig fremstilling af hjernens strukturer og funktioner – også i forhold til læsning.